top of page
12.png

Hizmetlerimiz

8_edited_edited.jpg

Gelişimsel Oyun Grupları 

MAKİ’de 9 ay-48 ay bebekler/çocuklar için hazırlanan Gelişimsel Oyun Gruplarımız uzman çocuk gelişimcimiz ve oyun terapistimiz tarafından tasarlanır ve yürütülür. Bu gruplar çocukların ince-kaba motor, bilişsel, sosyal, duyusal gelişimlerini destekler ve öğrenmelerine yardımcı olur.

Tüm bu faydalar; onların akranlarıyla buluşup iletişim kurmasıyla, duyusal materyallerle tanışmasıyla, yönergelere uyması ve ona özel hazırlanmış oyun alanında doyasıya eğlenmesiyle ortaya çıkar.

5_edited.jpg

Ebeveyn Danışmanlığı 

Ebeveyn danışmanlığı, çocuğunuzun gelişim sürecinde sağlıklı, yapıcı bir iletişim kurmak için geliştirilmiş  bir danışmanlık türüdür. Anne babasından bağımsız değerlendirilemeyen bebek, çocuk ve ergenlerin sorunlarında uygun ebeveyn danışmanlığının alınması ailelere çoğu zaman sorun oluşmadan önce erken müdahale şansı sunmaktadır. 

Danışmanlık alanları;
Ebeveynlik tutumları, beslenme ve tuvalet alışkanlığı kazandırma, pozitif disiplin, ailedeki önemli değişim ve çocuğun çeşitli durumlara adaptasyon süreçleri (okula başlama, boşanma, taşınma, kayıp vb.) olarak sıralanabilir.

 

2_edited.jpg

Oyun Terapisi

Oyun terapisi, çocukların kendilerini ve duygusal ihtiyaçlarını oyun ve oyuncaklar yolu ile ifade etmesidir. Çocuklar yaşadıkları deneyim ve duyguları oyun aracılığıyla açık bir şekilde ifade etme olanağı bulduğunda sağlıklı olarak gelişim gösterir ve kendi sorunlarını kendi yollarıyla çözebilme becerilerini geliştirirler.  

Oyun terapisti ise çocuğun ortaya koyduğu oyun dünyasına onunla birlikte girerek, çocuğun oyun dilini konuşur. Terapi sürecinin sonunda çocukların yaşadıkları duygusal sıkıntıları gidermeleri ve sağlıklı gelişimlerine ulaşmaları hedeflenir.

Red And White Modern Minimalist Top 5 Shocking Moments YouTube Thumbnail (2).png

Bireysel, Çift ve Cinsel Terapi

Bireyin duygusal olarak zorlukların üstesinden gelmesi, davranış ve tutum değişikliği sağlaması, eş, aile ve diğer bireylerle olan ilişkileri düzenlemesi, hayata yön veren önemli yararları almasını, kendine olan güvenini artırmasını, sorunlarla başa çıkma kapasitesini artırabilmesini, psikolojik sorunları ortadan kaldırmasını ve öz farkındalığı artırabilmesi amaçlanır.

Aile içinde ve çiftler arasında yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile üyelerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır. Hem aile içi ilişkilerin düzenlenmesi hem de diğer insanlar ve durumlar ile ilişkilerin düzenlenmesi hedeflenmektedir.

14.png
bottom of page